Informacje

Pomocne informacje

1. Aby poprawnie zalogować się do Portalu Wyniku oraz pobrać i wyświetlić wynik, należy:

1.1. Upewnić się, że wpisywany kod dostępu składa się z ośmiu znaków. Czasami kod dostępu, który jest przesłany wiadomością SMS, posiada przez telefon odbierający wiadomość automatycznie podkreślone tylko znajdujące się w nim cyfry (część kodu dostępu).

1.2. Zwrócić uwagę, czy nie jest omyłkowo wpisywana litera podobnie wyglądająca do cyfry, np. zamiast „f” nie jest wpisywane „1”; zamiast „B” nie jest wpisywane „8” i odwrotnie. Wielkość liter również ma znaczenie.

1.3. Datę urodzenia należy wpisać w formacie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ, najlepiej jednym ciągiem, znaki „-” zostaną nadane automatycznie. Na przykład dla daty urodzenia: 11 stycznia 1960 poprawnie wprowadzona za pośrednictwem klawiatury data urodzenia to: 19600111

1.4. W przypadku pojawienia się komunikatu „Invalid CSRF Token” należy odświeżyć (przeładować) stronę portal.genevatrust.pl (na komputerze przyciskiem „F5” znajdującym się w górnej części klawiatury).

2. Po udanym zalogowaniu się do Portalu Wyniku:

2.1. Jeżeli po kliknięciu „Pobierz wynik badania”, wynik nie otwiera się automatycznie, oznacza to, że w urządzeniu ustawione jest automatyczne zapisanie pobranych plików w pamięci masowej urządzenia. W komputerze domyślną lokalizacją jest folder „Pobrane” na koncie danego użytkownika systemu. W telefonach zazwyczaj również jest to katalog „Pobrane” lub „Downloads” umieszczony w systemie plików.

2.2. Jeżeli po kliknięciu „Pobierz wynik badania” wyświetla się komunikat o treści „Nieprawidłowy format pliku”/”Nie można otworzyć pliku” może oznaczać to, że w urządzeniu brakuje przeglądarki plików PDF. Należy taką pobrać i zainstalować. Taki komunikat pojawia się najczęściej w telefonach komórkowych lub starszych komputerach z nieaktualnym oprogramowaniem.

 
Jeżeli powyższe informacje są niewystarczające, skontaktuj się z nami.